For Klubberne

Herunder har vi samlet materialet, der kan bruges i forbindelse med Ishockeyens Dag.

Plakat, Ishockeyens dag: Hent plakaten her.

Postkort, Ishockeyens dag: Hent postkortet her.

Postkort, Pigernes Ishockeydag: Hent postkortet her.

Hent Retningslinjer til Ishockeyns Dag som pdf her, eller klik videre herunder.

Dette hæfte indeholder konkrete retningslinjer og inspiration til, hvad du som klub, rekrutteringsansvarlig, træner eller holdleder skal og kan gøre i arbejdet før, under og umiddelbart efter Ishockeyens Dag. Ishockeyens Dag er DIU’s rekrutteringsdag, som foregår to gange om året. Hæftet skal være med til at give nye børn og deres forældre den bedst mulige oplevelse med ishockey, og for at I som klub kan få den bedst mulige rekruttering ud af dagen.

Vi er glade for, at børn og forældre kommer og prøver ishockey, men det er endnu vigtigere, at de kommer igen. Vores erfaring fra praksis er nemlig, at der er relativ stor opbakning til Ishockeyens Dag, men der mangler opfølgning, så selvsamme børn og forældre kommer igen og melder sig ind i klubben. I dette hæfte sætter vi både fokus på oplevelsen for børn og forældre og rekrutteringen for klubben.

Vi oplever mange klubber, der laver fine tiltag før, under og efter Ishockeyens Dag, som andre klubber kan drage nytte af. Vi oplever også, at klubberne gerne vil dele erfaringer, sparre og søge inspiration fra andre og er generelt nysgerrige på, hvordan man konkret laver disse tiltag i praksis. På baggrund af dette og med et ønske om at skabe inspiration blandt trænere, holdledere og rekrutteringsansvarlige er intentionen og vores forhåbning med dette hæfte at skabe rammerne for flere tiltag i forbindelse med Ishockeyens Dag, ligesom hæftet forhåbentlig vil inspirere klubberne til at prøve kræfter med nye måder at tænke rekruttering.

I hæftet præsenteres nogle konkrete forslag til, hvordan man som klub kan lave tiltag/initiativer/aktiviteter, som kan danne rammerne for en mere langsigtet rekruttering. Som klub kan man prøve kræfter med et enkelt tiltag, flere tiltag eller blot dele af tiltag, som man finder interessant, og man kan tilpasse struktur, så det bliver relevant for klubbens ønsker og behov.

De konkrete tiltag er hentet som inspiration fra klubber, der har gode erfaringer med det aktuelle tiltag og fungerer således som et råd fra én klub til en anden. Efter nogle af de præsenterede tiltag, kan der findes en skabelon, som vil gøre det nemmere at tilpasse lige præcis det tiltag til sin egen klub. 

Indholdet i dette hæfte er:

 • Forventninger til klubben før, under og efter Ishockeyens Dag og DIU’s forpligtelser hertil
 • Inspiration til hvad klubberne kan gøre før, under og efter Ishockeyens Dag
 • Skabeloner til at udføre nogle af tiltagene i praksis

De forskellige guidelines og inspiration til tiltag er opstillet i punktform, men der vil løbende blive refereret til skabeloner til flere af tiltagene, som kan findes bagerst i hæftet, og som kan kopieres og bruges, som klubberne ønsker det. Skabelonerne er med til at gøre arbejdet lettere, men det er ikke noget krav at bruge dem (undtagen ”Skabelon A – registrering af barn” – side 12, som skal bruges og indsendes senest to dage efter afholdelse af Ishockeyens Dag).

 • At udpege én ansvarlig kontaktperson, som skal kunne kontaktes på både mobil og mail (meddeles til DIU’s udviklingskonsulent, så mails osv. kan sendes i den rigtige retning)
 • At melde tidspunkt for arrangementet til DIU’s udviklingskonsulent for annoncering på DIU’s medier
 • At mindst to trænere er klar til at gå på isen på Ishockeyens Dag med børnene
 • At mindst to ledere udenfor isen er ansvarlige for at låneudstyr, skøjter, hjelme m.m. ligger klar til børnene samt hjælpe dem i udstyret
 • At der er adgang til mindst 60 minutters istid i hallen på Ishockeyens Dag
 • At oprette Facebook-begivenhed for Ishockeyens Dag, samt at målrette annonceringen eller begivenheder til de segmenter, man ønsker på Ishockeyens Dag: f.eks. ved annoncering af opslag eller begivenhed i forskellige geografiske områder eller til målgrupper i en bestemt alder. Generelt er det en god idé at være aktiv på de sociale medier med billeder osv. (Husk i den forbindelse GDPR og samtykkeerklæring)
 • At lave markedsføring før Ishockeyens Dag. F.eks.
  • Annoncering på sociale medier
  • Uddeling af flyers på skoler og i postkasser
  • Invitation af den lokale presse til dagen (TV2-regionerne, lokalavisen osv.), eller i dagene før (”Skabelon 1 – mail til TV2-regioner” side 7)
  • Indrykning af en god historie i den lokale avis før Ishockeyens Dag (”Skabelon 2 – Artikel til brug før ishockeyens Dag” side 8)
  • Ophængning af plakater på offentlige steder som shoppingcentre, sportshaller, skoler, børnehaver, legepladser osv.
 • At printe registreringslisten, så den er klar til brug (eller hav den stående fremme på en computer) (Se ”Skabelon A – registrering af barn” side 12)
 • Uddel andre roller end blot én ansvarlig – f.eks. en modtageransvarlig; en udstyrsansvarlig; en registreringsansvarlig; en fotograf; trænere på isen; en forælderansvarlig (f.eks. en holdleder) til at besvare spørgsmål fra nye forældre; en markedsføringsansvarlig, og hvad der ellers kan være af opgaver i forbindelse med Ishockeyens Dag
 • Lav en liste over hvad disse rollers ansvarsopgaver er før, under og efter Ishockeyens Dag og sørg for at alle frivillige ved, hvad de skal lave
 • Spørg butikker (eller andet) om de har lyst til at sponsorere f.eks. frugt, kage, brød og saftevand til forældre og børn på Ishockeyens Dag
 • Lav aftale med rette personer, hvis I ønsker at bruge elitespillere og/eller Duckly-maskotten
 • Lav en detaljeret plan for dagen med konkrete aktiviteter på og udenfor isen
 • Klargør alt udstyr, så det er nemt for deltagerne (og de frivillige) at finde det udstyr, der skal bruges
 • Invitér byens børn f.eks. ved at rekrutteringsansvarlige, børn og Duckly kommer på isen ifm. en ligakamp inden Ishockeyens Dag. Speakeren kan annoncere dagen, samt der kan uddeles flyers til publikum
 • Sørg for at hele klubben er informeret om rekrutteringsdagen, så alle kan videreformidle dagens budskaber. Det er en oplagt mulighed for at nævne dagen, hvis nogen udefra skulle være interesseret i at prøve ishockey
 • Lav et velkomstbrev som kan deles ud på Ishockeyens Dag til forældrene – Emner i denne kunne være: Hvad kræver det at spille ishockey; Hvordan er strukturen i klubben, Hvor kan man låne/købe udstyr; Hvem er kontaktperson osv.
 • At sørge for forplejning til forældre og børn (frugt, vand, kaffe/te, kage eller lignende)
 • At alle besøgende børn bliver registreret med navn, alder, køn og forældres mailadresse til brug ved opfølgning (Se ”Skabelon A – registrering af barn” side 12)
 • At der er aktiviteter på isen f.eks. forhindringsbaner og sjove øvelser
 • At få ’aktiveret’ de artikler, som DIU uddeler, herunder merchandise, plakater osv.
 • At de rekrutteringsansvarlige er synlige for de nye børn og forældre, som er klar til at svare på spørgsmål, uddele forældrehåndbog osv.
 • Sæt skilte op for vejvisning
 • Pynt registreringsområdet med plakater, bannere osv.
 • Hav en computer stående, så forældre og børn kan melde sig ind med det samme
 • Hav gerne et indmeldingstilbud eller lignende, der gør det ekstra attraktivt at indmelde sig på dagen
 • Hav gerne en flyer/A5-side liggende med konkret information om hjemmeside, træningstider, kontaktinformation osv. (”Skabelon 3 – Informationsflyer/A5-side side 9”)
 • Afhold evt. informationsmøde om udstyr, LØVE-træning osv. før børnene kommer på is, så det sikres, at forældre får den nødvendige information med sig hjem. Sørg for at have en rum klar, hvor informationsmødet kan afholdes
 • Afhold forskellige konkurrencer f.eks. lodtrækning om billetter til en ligakamp, ishockeystave med autografer fra ligaspillere osv.
 • Spørg gerne børn og forældre, hvor de har hørt om Ishockeyens Dag – mundtligt eller skriftligt f.eks. når forældrene registrerer barnet ved ankomst. På den måde kan I se hvilken kommunikation, der virker for jer
 • At udsende en ”tak for besøget”-mail med en hilsen fra klubben og f.eks. med et holdbillede af alle de aktive på isen. Mailen bør bilægges lidt informationsmateriale fra klubben om træningstider osv.
 • Klubben kan f.eks. give fribilletter til barnet + en ledsager til en ligakamp (”Skabelon 4 – ’Tak for besøget’-besked og fribillet til ligakamp” – side 10)
 • Klubben kan skrive en artikel og sende til den lokale avis (Hvis pressen ikke selv kan være der på dagen, modtager de gerne skrevne artikler, som de kan trykke) (Se ”Skabelon 4 – Artikel til brug efter Ishockeyens Dag” – side 11)
 • Skriv evt. et takkebrev til sponsorer, børnehaver, gæster osv.
 • Lav en feedbacksession med de frivillige, så I kan diskutere, hvad I kan gøre bedre næste gang

Jævnfør ovennævnte sørger DIU for finansiering og udfærdigelse af følgende til årets første Ishockeyens Dag, som udleveres til den ansvarlige i klubben:

 • Plakater som alene skal påføres tidspunktet for eventen i den lokale klub
 • Postkort
 • Annoncering på Facebook
 • Merchandise
 • Forældrehåndbog

Skabelonerne kan hentes herunder i Word-dokumenter.

skabelon-1

skabelon-2

skabelon-3

skabelon-4

skabelon-5

skabelon-a